עבודת חקר מילים להתחלה

זהו הבלוג של יניב רובין גיא סימון וירדן סמוראי. בבלוג זה אנו נראה את תוצאות מחקרינו ואת תוצרי העבודה.

נקווה לכמה שיותר תגובות

יום ראשון, 29 במאי 2011

דו"ח ניסוי

בעיה: כיצד זיהום הקרקע והסביבה יכולה להשפיע על פירותיו של הצמח?

השערה:  הפירות של הצמחים שגדלו בסביבה נקייה יהיו פירות יותר טובים, עם צבע יותר חזק, יותר בריאים ויותר גדולים. לעומת פירות של הצמחים שגדלו בסביבה מזוהמת יהיו פחות טובים (אם בכלל יהיו) ופחות גדולים ופחות יפים.

כלים וחומרים:בזרעי עגבניות, משפך, ערוגה,מי קולכין.

מהלך הניסוי:  גידלנו 4 צמחי עגבניות זהות שע"פ תנאי בידוד המשתנים, בידדנו את הזיהום-כאשר 2 גדלו בסביבה מזוהמת ו2 בסביבה נקייה.. לאחר כמה ימים של גידול ראינו את ההבדלים שנוצרו בין ארבעת הצמחים.

תוצאות: 2 הצמחים שגדלו בסביבה נקייה והושקו במים נקיים- גדלו כמו שצריך ופרותיהם היו יפים,גדולים,בריאים.
            2 הצמחים שגדלו בסביבה מזוהמת והושקו במים מזוהמים- לא גדלו כמו שצריך, רוב הצמח נבל, הפירות לא הצליחו לגדול.

מסקנות: צמחים חייבים לגדול בסביבה נקייה בכדי שיחיו.

המלצות לעתיד: כדאי להמשיך לחקור יותר לעומק את השפעת ריכוז הזיהום. הכוונה היא לבדוק צמחים גדלים במקומות מזוהמים יותר ולראות את ההשפעה.

הנה 2 סרטונים המראים את הצמחים ואת הביוב:

צמחים:http://www.youtube.com/watch?v=v0JuCF7CXBM
ביובhttp://www.youtube.com/watch?v=SG17JtSd_fo

צילומים מהניסוי:יום חמישי, 12 במאי 2011

הניסוי שלנו!!!

 הניסוי שלנו שהתמקד על השפעת זיהום המים בקרקע על העגבניות הגיעה לסופו ועכשיו יש לנו גם תוצאות ותיעודים לניסוי.
העלנו תמונות וסרטונים שמראים את הניסוי
אלה התמונות של המי קולכין שהשקנו שני צמחים מהעגניות


יום שלישי, 15 במרץ 2011

רקע מדעי ותכנון החקר

א:  שאלות הקשורות לרקע:
1.האם הזיהום שמשפיע על אורך החיים של הצמחיה יכול לעבור לצמח אחר?
2.מים מזוהמים יכולים גם כן להשפיע על הצמחיה?
3.שמדברים על זיהום של קרקע, לאיזה זיהום מדברים בדיוק?
4.(שאלה חדשה) האם הרבה מקומות בארץ נחשבים למזוהמים?
הקרקע מורכבת ממצבור גדול של חלקיקים בגדלים שונים. יש בה חללים רבים שעשויים להכיל נוזלים או אוויר. שטח הפנים של חלקיקי הקרקע גדול מאוד, ועל פני שטח הפנים עשויות להיספח כמויות גדולות של מזהמים. המזהמים עלולים להשתחרר לסביבה בתנאים מסוימים, ועלולים אף לנוע ממקור הזיהום למקומות אחרים באמצעות תמיסת הקרקע או גזי הקרקע. קרקע מזוהמת מכילה את חלקיקי הקרקע והמזהמים שנספחו אליהם, את המזהמים המומסים בתמיסת הקרקע ואת המזהמים הנדיפים בגז הקרקע.
בישראל אותרו בשנים האחרונות כמה מאות אתרים שיש בהם זיהום מוכח בקרקע ובמים. ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של זיהום קרקע ומים הן נרחבות. מהתופעות המרכזיות: זיהום מקורות מים, פגיעה בצומח, זיהום חללים תת-קרקעיים מתרכובות נדיפות, נשימת אבק מזוהם ובליעת קרקע מזוהמת על-ידי ילדים. בעיית זיהום מקורות מים עקב זיהום קרקע מחריפה בשל משבר המים והמחסור במקורות מים זמינים.
קרקע נחשבת למשאב מוגבל אשר קצב התחדשותו אטי ביותר. הקרקע עשויה לספוג מזהמים בהיקף גדול למדי, וכך זיהום קרקע מתגלה רק כאשר מצטברות כמויות גדולות של מזהמים, שנים לאחר תחילת הזיהום.
ב-  תכנון החקר:


בעיהכיצד זיהום הקרקע והסביבה יכולה להשפיע על פירותיו של הצמח?


השערה: לדעתנו, כאשר זיהום הקרקע יהיה יותר גדול ככה פירותיו של הצמח יהיו פחות טובים מאלה של הצמחים שגדלים בסביבה ואדמה לא מזוהמת. 


תכנון בבניית דגם: מטרת הדגם יהיה להמחיש את השפעותיו של זיהום הקרקע והסביבה על הצמחים שגדלים בו או לידו. הדגם יבנה מחומרים רגילים, אך הצבעים של הדגם יהיו אלו שיראו את ההבדלים בין מקומות הגדילה של הצמחים ועד כמה הם מזוהמים. בדגם יהיו כמה צמחים שגדלים במקומות מזוהמים יותר ופחות, והוא יראה איך הזיהום משפיע על הפירות של הצמחים.

שאילת שאלות משנה לשאלת החקר

1. איזה זיהום הכי משפיע על אורך החיים של הצמח?
2.כיצד משפיע הזיהום על הקרקע/אדמה עצמה?
3.האם יש יותר זיהום במקומות עם יותר אנשים?
4. האם הזיהום שמשפיע על אורך החיים של הצמחייה יכול לעבור לצמח אחר?
5.אם משהו יראה זיהום על האדמה, האם הוא ידווח עליו לאנשים האחראים?
6.כל דבר לא אורגני יכול לזהם את הצמחייה בצורה שזה גם ישפיע עליה?
7.ישנם צמחים שלא משפיע עליהם זיהום שמסביבם?
8.כמה אנשים בממוצע שעוברים ליד צמחייה גם מזהמים אותה?
9.מים מזוהמים יכולים גם כן להשפיע כל הצמחייה?
10.האם יש זיהום שאינו נגרם ע"י האדם?
11.מהו הרדיוס שבו הזיהום יכול להשפיע?
12.שמדברים על זיהום של הקרקע, לאיזה זיהום מתכוונים בדיוק?

יום שני, 14 בפברואר 2011

משימה מספר 2- נושא החקר

נושא החקר:  זיהום הקרקע

מדוע בחרתם בנושא זה ומהו הקשר שלכם לתחום:  בחרנו בנושא זה מכיוון שזהו זיהום אשר אנו נחשפים אליו כל הזמן ויכולים לראות אותו כמעט בכל מקום. כשאנו יוצאים לטיולים בטבע ואנו רואים פסולת של אנשים זה מכעיס אותנו וגורם לנו לחשוב על זיהום זה ותוצאותיו האפשריות ובגלל זה אנו מתעניינים יותר בתחום זה של הזיהום.

שאלת חקר: כיצד זיהום הקרקע והסביבה יכולה להשפיע על פירותיו של הצמח? המשתנה הבלתי תלוי הוא הזיהום מכיוון שהוא זה שמשפיע על הצמחיה וכלום לא משפיע עליו. המשתנה התלוי הוא הפרי של הצמח מכיוון שהפסולת משפיע עליו ובכך הוא הופך להיות מושפע.

הדרך שבה אנו נעשה את הניסוי: אנו נעשה ניסוי בכדי לחקור את זיהום הקרקע. הניסוי יתבצע בכך שאנו ניקח ארבעה צמחים ונשתול אותם באדמה. 2 מצמחים יהיו באדמה נקייה (2 בכדי שיהיה בקרה) ו2 יהיו באדמה מזוהמת וכמובן שכל תנאי השמש והמים והטמפ' יהיו שווים. בכך אנו נבדוק את השפעת הזיהום בקרקע על צורתו,צבעו,בריאותו וגודלו של הפרי.


טביעת רגל אקולוגית וקיימות- משימה מספר 1


טביעת רגל אקולוגית:
הוא מונח המתאר את התערבות האדם בטבע ואת ההשתמשות שלו במשאבים המתכלים והממוחזרים של הטבע.
מודד ומגדיר את שטח האדמה והמים הנדרשים לספר את הצרכים ולקליטת פסולת של אוכלוסייה


קיימות:
פירושה היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן ברמה קבוע מסויימת.
הקשר בין קיימות לבין טביעת רגל אקולוגית: היא שטביעת רגל אקולוגית היא נסיון להגדיר מדד כמותי למשאבי הטבע הנדרשים כדי לספר את הצרכים ולקלוט חומרי פסולת של אוכלוסייה בעלת אורח חיים נתון, קיימות היא איגיאולוגיה שמדברת על תפקוד תקין של החברה והסביבה הטבעית במשך שנים רבות.זאת אומרת בכדי שהקיימות תתקיים באופן תקין צריך שטביעת הרגל האקולוגית תהיה קטנה עד כמה שאפשר וככה כל דבר מדבר על השני.